• โปรโมชันพิเศษสำหรับการเปิดตัวก่อน ช็อปปิ้งตอนนี้
  • ค่าจัดส่งสำหรับสถานที่ตั้งทั้งหมด (กรุงเทพฯและต่างจังหวัด) กำหนดจากที่อยู่รหัสไปรษณีย์ที่ป้อนในขั้นตอนการเช็คเอาต์

about us banner

เกี่ยวกับเรา

Mums & Babes Pte Ltd was started with a passion to provide a one stop ecosystem for parents and their little ones to visit. We know parenthood can seem tough at times and we aim to be your helping hand along the way.

 

Our first outlet was opened in early 2001 in Novena Square, situated in the esteem Thomson area. With growing customers demand for more variety of products, we expanded to a larger outlet at the current United Square. Subsequently we realized the convenience of a new hassle-free shopping for parents, we thus ventured online to meet the demands of parents who are now able to browse all their maternity and baby need without leaving the comforts of their own homes. We rebranded the online store in October 2016 to create a smoother shopping experience, provide greater variety of brands and products loved by parents around the world.

 

We carry a tremendous selection of elegant baby furniture easily matching any modern décor in your home and plenty of baby accessories, ranging from feeding, baby wear, toys, strollers, bath & hygiene products to gifts. We curate far and wide to bring you a an artful selection of well established products from countries like USA and Europe.

 

Mums & Babes is also a one stop shop for your breastfeeding needs as we understand the importance of getting only the best for your child. We house a complete selection of renowned Medela breast pumps and accessories to cater to your lifestyle needs.

 

Sign up as a member today to enjoy immediate perks and information about any of our upcoming promotions!

 

 

With love,
Mums & Babes, Singapore