• โปรโมชันพิเศษสำหรับการเปิดตัวก่อน ช็อปปิ้งตอนนี้
  • ค่าจัดส่งสำหรับสถานที่ตั้งทั้งหมด (กรุงเทพฯและต่างจังหวัด) กำหนดจากที่อยู่รหัสไปรษณีย์ที่ป้อนในขั้นตอนการเช็คเอาต์
  • brand1
  • brand2
  • brand3
  • Seca
  • Berrcom

Visiofocus

Visiofocus

What are VisioFocus®

VisioFocus® is the only thermometer in the world that projects the temperature reading on the forehead, without ever coming into contact with the skin. The projection system indicates the correct reading distance, that is essential to obtain accurate measurements. As Thermofocus, VisioFocus® is an extremely advanced thermometer. It is truly easy to use, not invasive, reliable, safe, very fast and hygienic. Moreover, there are no breaking risks, as in the case of mercury thermometers. Finally, unlike other thermometers, VisioFocus® never coming into contact with the skin, so there is no need to disinfect it or to use hygienic protection. These features reduce in fact the risk of contaminations.

There are no products matching the selection.